”Vi lever i ett informationskrig”

Numera gör de flesta ukrainska konstnärerna mer eller mindre politiska verk – men det saknas i många fall djup, menar konstnären Mykola Ridnyi.

Mykola Ridnyis bidrag till Frihet på barrikaderna är filmen Fortress, ett videoverk som kopplar händelserna vid Självständighetstorget Maidan i Ukrainas huvudstad Kiev i vintras till medeltiden. De våldsamma protesterna ledde till en revolution där den dåvarande regeringen avsattes och en mer pro-europeisk ledning tillsattes. I efterdyningarna uppstod den pågående Krimkrisen med Ryssland.

Bilderna har han dels filmat själv och dels tagit från Youtube när det gäller mer våldsamma sekvenser samt intervjuer med politiker. Sedan har han använt olika historiska och filosofiska texter för att visa på sambanden med medeltiden när det gäller både protesternas estetik och hela det ukrainska politiska systemet, som han liknar vid en feudal monarki.

– Verket liknar science fiction och är lite ironiskt, men det är en mörk ironi, för det fanns ingenting humoristiskt i det som hände.

Har det någonsin varit ett alternativ för dig att inte göra politisk konst?

– Nej, det kan jag bara inte. Situationen påverkar mig starkt. Jag kan inte tänka på något annat, eller göra konstnärliga reflektioner kring andra ämnen.

Tidigare var det främst konstnärerna i hans egna generation som ägnade sig åt politisk konst i Ukraina. Men i dag tar de flesta ukrainska konstverken upp sociala frågor, säger Mykola Ridnyi.

– Men det behövs mer komplexa och djupa budskap och reflektioner i konsten. Många upprepar bara det som vem som helst kan ta del av i massmedierna. Och den officiella kulturen, som har kopplingar till Kulturdepartementet i Ukraina, tjänar i stort sett statens intressen och innehåller ingen riktig kritik.

Den största svårigheten för ukrainska konstnärer just nu är enligt Mykola Ridnyi risken att bli feltolkade.

– Efter Maidan delades folket i Ukraina upp i två positioner, där propagandan i både ukrainska och ryska massmedier har spelat en stor roll. Om ditt budskap är mer komplicerat, eller intar en tredje position, kommer du att bli missförstådd. Folk börjar att definiera dig som vän eller fiende. Det är ganska svårt att göra djupare analyser och reflektioner kring situationen. Vi lever fortfarande mitt i ett informationskrig där det är svårt att säga sanningen.

Han tror att konsten kan spela en viktig roll för att ge nya perspektiv, men att det inte är så lätt just nu.

– I det här informationskriget kan konst och kultur spela en mycket viktig roll, men konstens språk är begränsat. Just nu verkar kulturen i en situation där folk är beväpnade med maskingevär. Vid en viss punkt förlorar folk förmågan att tala och börjar istället att tala med hjälp av basebollträn.

Till exempel var han i våras curator för en utställning i sin hemstad Kharkiv som hade fokus just på dagens politiska situation i Ukraina och dess historiska bakgrund.

– Jag vet inte riktigt vilka slutsatser publiken drog. Jag är ganska pessimistisk just nu. Propaganda har alltid större kraft än intellektuell dialog.

Men han hoppas att hans konst kan göra att publiken reflekterar kring olika viktiga ämnen och problem, både inom och utanför Ukraina.

– Informationen kring konflikten är begränsad även i Europa. Olika länder har olika intressen i konflikten. Och jag hoppas att mina verk gör att folk får en djupare känsla för situationen och en annan närhet. Konst är visserligen ett verktyg för tänkandet, men i första hand arbetar den genom känslomässiga intryck.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV