Värmland bryter fördomar om sexhandel

Tidigare i år lanserades en kampanj i Värmland med syftet att minska antalet sexköp och förändra attityder gentemot prostitution. Kampanjen är en del av det samarbete som bedrivs av olika myndigheter gentemot prostitution och människohandel i länet.