Varierande insatser mot barnfattigdom

Andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet skiljer sig åt i de värmländska kommunerna. Även kommunernas arbete kring frågan varierar. I Forshaga finns ett beslut som förbjuder extra kostnader inom skolan medan Eda kommun tycker att statistiken ljuger.