Välj svenska livsmedel från ditt närområde

Varför ska man välja svenska produkter? Den frågan har många svar. Djurskydd, hälsa, jobb och miljö är några anledningar till att stödja svensk livsmedelproduktion, skriver Sara Rosqvist, oberoende debattör, Landsbygdspartiet i Skåne.