Välj svenska livsmedel från ditt närområde

Varför ska man välja svenska produkter? Den frågan har många svar. Djurskydd, hälsa, jobb och miljö är några anledningar till att stödja svensk livsmedelproduktion, skriver Sara Rosqvist, oberoende debattör, Landsbygdspartiet i Skåne.

Att Sverige har ett av världens bästa djurskydd känner nog de flesta till. Att vissa menar att ”alla inte har råd” köper jag inte. För är det då okej med till exempel barnarbete inom klädindustrin för att få fram billiga kläder? Varför skulle det då vara okej att köpa kött från djur som levt under gräsliga förhållanden och förmodligen gått igenom en slakt utan bedövning? Kan ni verkligen äta detta med gott samvete?

Två tredjedelar av all antibiotikaanvändning i världen används till livsmedelsproducerande djur. Sverige är tillsammans med Norge och Island det land i Europa som använder minst mängd antibiotika till livsmedelsproducerande djur. Här är det inte tillåtet att ge antibiotika i förebyggande syfte eller att ge tillväxthormoner. I många andra länder lever djuren på så små ytor att det lätt sprids sjukdomar, därför ges antibiotika i förebyggande till hela besättningar. Det finns sedan kvar en hel del rester i köttet vi köper. Det bidrar till att det utvecklas multiresistenta bakterier och på sikt kommer vi inte kunna behandla sjukdomar som till exempel lunginflammation. Folk kommer återigen dö i dessa enkla sjukdomar.

Varje bonde håller i genomsnitt fem andra personer med jobb. Genom att välja svenska livsmedel gynnas också arbetsmarknaden. När en bonde tvingas lägga ner drabbar det i flera led. Djurtransportörer, slakterier, djurskötare, mejeriföretagare, lantbruksskolor med flera. Det är inte bara den enskilda bonden som drabbas, även om det givetvis drabbar bonden hårdast. För 10 år sedan fanns det enligt Jordbruksverket 8 500 mjölkföretag, år 2015 var antalet cirka 4 200.

1950 fanns det enligt SCB 252 503 bilar och 2 565 160 nötkreatur i Sverige. I dagsläget finns det 4 585 519 bilar och endast 1 500 000 nötkreatur. Hur kan det då vara korna som är roten till alla klimatförändringar i världen? Innan vi funderar på klimatförändringarna som orsakas av nötkreatur finns det betydligt viktigare saker att koncentrera oss på. Som till exempel utsläpp från fordon och de lastbilar som transporterar mat till oss över hela världen. Mat som vi själva kan odla, eller djur som vi kan föda upp, i Sverige. För att inte tala om flyg och fartygstrafiken. Men den frågan är obekväm. Alla vill väl resa till Thailand under vintern? Dessutom är våra öppna landskap och härliga naturbeten unika. Utan betande djur kommer dessa marker att växa igen. Vill vi leva med skog och sly överallt? När man pratar om att korna är dåliga för miljön ser man det oftast ur ett globalt perspektiv. Man räknar inte in de goda sakerna de bidrar med i Sverige. Djurproduktion i till exempel Brasilien, där de hugger ner regnskog för att få betesmark och för att kunna odla soja, är inte klimatsmart. Välj då inte det köttet. Välj ett svenskt, lokalproducerat kött som har gått på äkta naturbete.

Bara för att vi minskar antalet kor i landet betyder inte det att vi äter mindre kött. Vi väljer bara ett annat kött. Utländskt. Det gynnar varken djuren, svenska jobb, öppna landskap eller att säkerställa en stark inhemsk produktion.

Alla har allt att vinna på att gynna svenskt jordbruk och välja svenska produkter från sitt närområde. Detta gäller både konsumenter, kommuner och landsting.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV