”Vad vi än stoppar i oss är det fel”

Ekofilosoferna Viktoria Klint och Pia Skoglund har skrivit en text i brevväxlingsform på temat mat och alienation. Texten är en filosofisk/existentiell betraktelse kring vår tid och vårt förhållande till världen och det vi äter, ämnad att väcka funderingar kring sådant som vi vardagligen förhåller oss till.