Vad gör kommunerna för att minska köttkonsumtionen?

I samma veva som Havsmiljöinstitutets rapport om övergödning av havet presenterades, länk här bredvid, kom även FN:s hälsoorgan WHO med beskedet att ett livsmedel för första gången klassats som cancerframkallande. Forskare ser ett samband mellan charkprodukter, som korv, bacon, skinka och pastejer, och tjock- och ändtarmscancer. Allt mer uppmärksammas vår konsumtion av animaliska livsmedel och dess påfrestning på både klimat och hälsa. Därför har vi har kollat med tre kommunpolitiker om och i så fall vad deras kommuner gör för att minska köttkonsumtionen.