Utvinning av olja och gas i Sverige gynnsamt för klimatet och ekonomin

Inhemsk produktion av olja skulle vara klimatneutral eller ha en positiv klimateffekt. Det skriver Kees Jongepier, fil. mag. petroleumsgeologi och styrelseledamot i oljebolaget Draupner Energy, i en replik till debattartikeln Sverige måste förbjuda olje- och gasutvinning.