Utveckling uppstår inte av sig självt

Det är bra att regeringen satsar 150 miljoner på bredbandsutbyggnad i glesbygden, men trist att pengarna ska tas från Landsbygdsprogrammet, på bekostnad av andra satsningar. Den verkliga förändringen kommer när man slutar centralisera och på riktigt satsar på att omlokalisera verksamheter till små orter, skriver Inez Abrahamzon.