Utökat militärområde upprör ekobybor

En ny militäranläggning med plats för 300 soldater planeras vid Tofta skjutfält på Gotland. Suderbyns ekoby ligger granne med skjutfältet och de boende är oroliga för att nybyggnationen ska leda till förgiftat vatten, buller och förlorad åkermark i området. Men Region Gotland ser anläggningen som en möjlighet till fler arbeten på ön.