Utbildning <3 utflyttning

Sofie Skalstad önskar att det ska gå att plugga landsbygdsutveckling under midnattssolen.