Urmödrar planerar för sju generationer

De 13 ursprungsmormödrarnas internationella råd (International council of 13 indigenous grandmothers) har hållit sitt 13:e rådslag. Kvinnorna, som är från bland annat USA, Brasilien och Nepal, träffas sedan 2004 på olika platser runt om i världen. Arbetet syftar till att visa vägen framåt för de kommande sju generationerna. Vid mötet i Stockholm hedrades samerna och alla ursprungsbefolkningar. På gästlistan finns bland annat framstående representanter för samerna och miljöaktivister.