Urfolks rättigheter har dröjt i 15 år

Frågan om Sverige ska ratificera ILO-konventionen nr 169 om bland annat samers rättigheter bereds enligt uppgift på regeringskansliet. Men ingen information finns om vem som bereder eller när beredningen beräknas vara klar.