Urban och Ruralia lär barn om stad och land

I höst ska förskolebarn i hela Sverige få lära känna figurerna Urban och Ruralia. Vännernas äventyr ger en inblick i landsbygdens och stadens beroende av varandra. Jordbruksverket hoppas att boken ska öka kunskaper och intresse kring landsbygdsfrågor.