Uppror mot att göra åker till väg

Trafikverkets planer på att bygga en motorled genom bördig åkermark i Blekinge har väckt stort missnöje bland lokalbefolkningen. – Det är ofantliga mängder mat som tas i anspråk om det planerade vägbygget blir av. Det är jord vi aldrig får tillbaka, säger lantbrukaren Markus Karlström.