”Ungdomar tror allt är coolare i Stockholm”

Dokumentären Hjärta Norsjö handlar om att växa upp på en liten ort som inte får synas i medierna, om nedläggningar och utflyttning men också om att våga ta ställning för att stanna.