Unga på landsbygden om normer och verkligheten

Hur tänker ungdomar i små orter kring sin egen situation och samtiden? Det är en av alla frågor som rör ungdomar som kommer att gestaltas i Virserums konsthalls utställning Och nu då?

Det är en bra bit att gå eller cykla till din närmsta vän. Ingen kan skjutsa dig och inga bussar går. Du är arbetslös och bor fortfarande hemma hos dina föräldrar, även om du verkligen skulle vilja ha ett jobb och kunna flytta till ett eget boende. Du känner en press att behöva lämna din hemort för att flytta till en storstad, även om du egentligen trivs väldigt bra där du är.

Verkligheten för ungdomar som bor i eller utanför mindre orter kan kännas isolerande, stressande, utsatt och så väldigt mycket mer.

– Det är inte så uppmuntrande, men det är så det ser ut, säger Lisa Arfwidson, projektledare för Radio XX på Virserums konsthall.

Virserums konsthall ligger i Hultsfreds kommun och grundtanken som genomsyrar där är att konst ska vara till för alla. I drygt tre år har konsthallen drivit projektet Radio XX vars huvudsyfte från början var att göra ungdomsradio, med och för ungdomar mellan 13 och 25 år. Konstnärer har genom att arbeta ute på fältet gjort djupintervjuer med flera ungdomar i Kalmar län.

– Tanken har varit och är att låta ungdomar skildra sin egen situation och samhället ur ett kritiskt perspektiv. Låta dem beskriva sig själva ur sina egna erfarenheter och göra deras röster hörda ur deras egna perspektiv, säger Lisa Arfwidson.

Hon säger att unga utanför storstäderna är marginaliserade och att landets unga politiker är färre till antalet än den grupp de faktiskt representerar. Något som Lisa Arfwidson menar har lett till att tilltron till och intresset för att påverka strukturen i samhället är låg bland ungdomar på landsbygden.

Projektet Radio XX har utvecklats och förändrats under åren och utöver radioverksamheten har Lisa Arfwidson och hennes kollegor även varit ute på många fritidsgårdar i länet och bland annat arbetat med animerad film och anordnat olika workshops. Allt arbete med ungdomar i länet har nu resulterat i utställningen Och nu då? som kommer att visas på Virserums konsthall den 6 september till 12 december. Utställningen kommer att gestalta ungdomarnas tankar om och erfarenheter av deras situation och verklighet på olika vis. Det kommer att gå att lyssna på flera intervjuer med ungdomar, som handlar om hur det är att vara arbetslös och tankar kring identitet. Konceptet arbetsförmedlingen kommer att vridas på och en drömförmedling kommer att gestaltas.

– Det finns många ungdomar som känner sig åsidosatta ekonomiskt och politiskt i vårt samhälle och därför är det så viktigt att lyfta de här frågorna, säger Lisa Arfwidson.

Som en fortsättning av utställningen kommer det att anordnas en seminariedag den 9 september för politiker, kommunala tjänstemän och för personer som arbetar med ungdomar. Arbetslöshet hos unga vuxna kommer att stå i fokus under dagen och olika föredrag kommer att belysa bland annat ekonomiska apsekter av arbetslöshet, den förändrade arbetsmarknaden och normer kring att stanna eller flytta utifrån ett ungdomsperspektiv.

– Alla vill kanske inte flytta och därför är det viktigt att prata om den attityd som finns i många mindre orter. Därför är det också viktigt att prata om hur kommuner och politiker ska utveckla mindre orter för att alla ska få plats. Alla har rätt till att ha en plats i ett samhället.

Och Lisa Arfwidson hoppas att seminariedagen och utställningen kommer att lyfta frågan om unga vuxna på landsbygden.

– Förhoppningsvis kommer det att sätta igång en tankeprocess och inspiration som kan leda till förändringar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV