Tribunal lyfte naturens rättigheter i Paris

Parallellt med FN:s klimattoppmöte COP21 höll miljöorganisationer och aktivister en rad andra miljöevenemang i Paris. Ett av de viktigaste var kanske den Internationella tribunalen för naturens rättigheter, som handlade om brott mot naturen och mer hälsosamma sätt att leva i samklang med den.