Tre procent mer fotosyntes är allt som behövs

Betesdjuren har en naturlig funktion som byggare av matjord och kan tillsammans med några enkla metoder inom regenerativt jordbruk hjälpa oss att öka fotosyntesen tillräckligt för att stoppa den årliga ökningen av kol i atmosfären, skriver Jörgen Andersson, Fjällbete & Nordic savory hub.