Topplistkupa – biodling på binas egna villkor

Att ha bin i topplistkupa är en enkel metod för att hysa ett bisamhälle. Med minimal utrustning och jämförelsevis liten arbetsinsats ger man också bina större frihet att bygga som de vill.