Tillsätt en nationell samordning för döva och hörselskadade flyktingar

Allvarliga brister i hur döva och hörselskadade flyktingar tas emot i Sverige gör att de riskerar råka illa ut. Det saknas ett fungerande system och etablerade rutiner för att ta emot dessa flyktingar vilket lett till att ideella krafter och frivilliga tagit sig an ett orimligt stort ansvar som egentligen åligger Migrationsverket. Det skriver Sveriges dövas riksförbund och Sveriges dövas ungdomsförbund, som kräver att myndigheten tillsätter en nationell samordning för döva och hörselskadade flyktingar.