Tillitsverket leker för hållbar utveckling

Forskare är överens om att tillit är avgörande för ett fungerande och hållbart samhälle. Kunskapen om hur tillit byggs är dock ännu begränsad. Tillitsverket satsar på skapande och fri lek där både barn och vuxna kan öva sig på tillit i mötet med det okända.

En grupp vuxna och barn leker en hel dag i skogen på Ingarö i Stockholm. De bygger först en liten by tillsammans och sedan visar det sig att farliga varelser lurar i skogen och att gruppen behöver samarbeta för att kunna utmana dem. På eftermiddagen finns möjlighet att leka och klä ut sig i olika sammanhang som ett slott, en cirkus och ett sjörövarskepp.

Sådana här lekdagar ordnas regelbundet av Tillitsverket med målet att stärka tilliten i samhället, berättar en av de engagerade i initiativet, Patrick Kratt.

– Vi skapar en värld som fångar känslan av att allt är möjligt om vi väljer att se det så och om vi använder vår skaparkraft. Vi ser att något händer med de vuxna. Många vittnar långt efteråt om att lekupplevelsen har haft stor betydelse för dem. Leken kan påverka ens val och sätt att förhålla sig till livet, arbetet och sina relationer.

Tillitsverket startades år 2014 av en grupp vänner med olika bakgrund och erfarenheter men med ett gemensamt intresse för tillit.

– Tillit är en nyckel till positiv förändring. Vi ser dagens brist på tillit som en huvudorsak till många svårigheter och utmaningar.

Bland annat har forskare konstaterat att bristande tillit gentemot både andra individer och offentliga instanser leder till allt från segregering och konflikter till korruption och brott.

– Forskningen säger att tillit är en oerhört central del av vad det är att vara människa och livsnödvändigt för ett hållbart samhälle. För att bygga medmänsklighet behövs tillit. Det är så vi vågar möta nya människor och dela nya tankar, hitta inlevelse, engagemang och en vilja att förstå varandra djupare, säger Patrick Kratt.

Ett viktigt område för Tillitsverket är att undersöka hur tillit byggs, eftersom det finns ganska lite forskning på det. Deras erfarenheter har lett in på två huvudspår. Det ena är att själva livet kan bygga tillit, där erfarenheten av att gå igenom en svårighet kan ge djup tillit. Det andra förutsätter ett medvetet val att våga känna tillit och det är där Tillitsverket lägger sitt fokus. Mycket handlar om modet att möta sina rädslor för det som är nytt och oprövat.

– Rädslor och tillit är varandras motsatser. Tillit är en grundläggande tro att jag kan bäras igenom det nya i medvetenhet om att det är jag som skapar mitt liv och mina möjligheter.

Tillitsverkets främsta praktiska verktyg för att bygga tillit är fri lek och skapande. Där kan barn och framför allt vuxna öva sig på att våga möta det nya och känna tillit.

– Vi har upptäckt att den fria leken är ett fantastiskt övningsområde för att våga ha tillit till andra och till att situationen bär. Det går inte att prata sig till tillit men i leken kan vi få en direkt upplevelse av det, säger Patrick Kratt.

Därför försöker de alltid att arbeta med lek även för vuxna när de arrangerar kurser, workshops eller jobbar med grupper i längre processer. Leken blir också viktig i de tillitsdagar som planeras under 2016 i Åre, Malmö, Stockholm och troligen Nyköping.

– Vi pratar om och jobbar med lek på fullaste allvar. Går man helt in i lek och skapande kan man verkligen skapa något helt nytt som man inte trodde sig kunna.

En rad arbetsplatser och organisationer har bjudit in Tillitsverket för att öka samverkan och tilliten inom arbetsgruppen. I sådana sammanhang har de hittat flera effektfulla principer. En är kraften i att aktivt välja att säga ja istället för nej till en ny idé. Ett annat är styrkan i att identifiera ett gemensamt mål för arbetet som alla kan stå bakom till hundra procent. Istället för att det blir urvattnade kompromisser eller konflikter kring hur arbetet ska gå till, kan personerna i gruppen ta olika vägar som ändå leder till samma mål.

– Då blir det mycket enklare att säga ja till varandra, säger Patrick Kratt.

Ett annat viktigt verktyg för Tillitsverket är konstnärligt skapande, något som även blir en del av den fria leken.

– Skapande tänker vi är vuxnas sätt att leka. En stor del av befolkningen anser sig inte vara skapande. Vi vill väcka en medvetenhet om att alla skapar sina liv vare sig vi gör det avsiktligt eller inte.

Men Tillitsverket jobbar inte bara praktiskt med tillit utan även med att skapa, samla och sprida kunskap på området. De håller till exempel på att bygga upp en kunskapsportal på nätet som samlar forskning och inspiration kring tillit, lek och skapande. Några av de senaste satsningarna är en poddcast som ska innehålla intervjuer med eldsjälar från olika områden och en inspirationsfilm med titeln Den lekande människan ska släppas i vår.

Dessutom driver Tillitsverket vedugnsbakeriet Hönan och ägget med bakning för barn respektive unga som vare sig jobbar eller studerar. De har också en trädgård där de arrangerar Må-bra-dagar och andra aktiviteter samt ett upplevelserum och en kunskapsutställning för att utforska tillit.

Just nu drivs Tillitsverket i form av ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden.

– Men vi hoppas att det här kommer att finnas mycket längre för vi ser det som ett långsiktigt arbete.

Patrick Kratt säger att vissa kanske uppfattar namnet Tillitsverket och arbetet med tillit, lek och skapande som pretentiöst eller oseriöst, men betonar att de själva ser det som både nödvändigt och brådskande.

– Vi tror att lek och skaparkraft är A och O för att hitta revolutionerande lösningar på framtidens globala utmaningar. Tillit är inte en lyxvara utan fundamental och det brinner i knutarna.

Läs mer på www.tillitsverket.se.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV