Tillitsverket leker för hållbar utveckling

Forskare är överens om att tillit är avgörande för ett fungerande och hållbart samhälle. Kunskapen om hur tillit byggs är dock ännu begränsad. Tillitsverket satsar på skapande och fri lek där både barn och vuxna kan öva sig på tillit i mötet med det okända.