”Tid är betydligt mer värdefullt än pengar”

Ideella tidskuponger (ITK) är ett sätt för människor att skapa egen valuta genom tillit. På lokalekonomidagarna i Knivsta och Vimmerby blir tidskuponger ett tema.