Ta ansvar för din egen skit

Enskilda avlopp har generellt mycket sämre rening än kommunala avloppsreningsverk. Men den som verkligen vill kan skapa kretslopp mellan avlopp och matproduktion och därmed göra en dubbel insats för miljön.