Sverige måste förbjuda olje- och gasutvinning

Regeringen har en unik möjlighet att förbjuda landutvinning av olja och fossilgas. SGU:s rapport om effekterna av ett totalförbud visar att de kortsiktiga ekonomiska förlusterna blir små medan de miljömässiga vinsterna kan bli stora, skriver debattörerna.