Sverige har inte gjort upp med hatet mot romer

Alla barn har rätt till skolgång enligt barnkonventionen, som Sverige har förbundit sig att följa. Den innehåller inga undantag för barn till människor som tigger. Att kommuner som Umeå ändå försöker hitta strategier för att exkludera romska barn från att omfattas av skolplikten är en skam för landet, skriver Linda Lundqvist från föreningen Rung.