Sverige blir soptipp för utländskt kärnavfall

Regelverket kring kärnavfall för slutförvar av radioaktiva material öppnar upp en svensk marknad för internationella radioaktiva sopor, skriver Petra Modée och Lena Lagerstam.