Svenskarna förbiser det viktigaste valet

Hela 80 procent av riksdagens beslut härstammar från EU-beslut. Det låga valdeltagandet innebär att Sveriges partier i förlängningen har begränsade möjligheter att genomföra den politik de går till val på, skriver miljöpartisterna Kerstin Dreborg och Niclas Malmberg.