Svensk natur till salu för utländsk militär

Tidigare satsade Sverige på nedrustning. I dag strävar man efter att stärka vapenindustrin och sälja vapen även till krigförande länder och diktaturer, skriver AnnaLisa Eneroth från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Växjö. På lördag den 20 april träffas fredsaktivister på Smålands museum i Växjö för att diskutera Sveriges framtid som övningsfält för utländska militära operationer.