Svårt för omställare att leva som de lär

Så kallade djupekologiska principer om allt levandes värde är väl förankrade i den svenska omställningsrörelsen. Men det är inte alltid lätt att följa dem, visar en studie från Göteborgs universitet.