Svårt att nå miljömålen för skogen

Regeringen har satt upp miljömål som bland annat ska skydda skog med höga naturvärden. Men både miljöministern Karolina Skog och Skogsstyrelsens Bo Hultgren tror att det blir svårt att nå etappmålen till 2020.