Studentevent ett komplement i Umeå

Handelshögskolan vid Umeå universitet är ett av de lärosäten som gör mest för att integrera hållbarhetsfrågor i ekonomiundervisningen. Studenter som efterfrågar ännu mer har tagit saken i egna händer.