Storbankerna överger landsbygden

Storbankernas monopolliknande ställning, där de själva äger alla betaltransaktioner, gör det möjligt för dem att tvinga bort all kontanthantering. Detta slår speciellt hårt mot glesbygden, skriver Björn Eriksson från Kontantupproret.