Stora protester mot nerbantad öppen förskola

Tre heltidstjänster ska bort och öppettiderna förkortas inom öppna förskolan i Umeå. I lördags gick över 200 föräldrar och andra sympatisörer ut och demonstrerade mot beslutet.

Förra året bestämde Umeå kommun att öppna förskolan måste spara för att frigöra resurser till mer riktad verksamhet till familjer som behöver extra stöd. Efter att beslutet tagits startades en protestgrupp på Facebook av föräldern Elisabeth Raddock. Nu i lördags arrangerades en demonstration då deltagarna tågade till Stadshuset och bland annat lämnade brev till politikerna om vad öppna förskolan betyder.

– Det är en väldigt betydelsefull mötesplats, särskilt på vintern i Umeå då det inte fungerar att träffa andra barn ute på lekplatser under någon längre tid, säger Elisabeth Raddock.

På öppna förskolan i området Ålidhem arbetar sedan elva år förskollärarna Ingela Thrysén och Brita Jonsson. De vet att nedskärningar ska genomföras, men inte hur organisationen kommer att se ut framöver.

– Vi är oroliga för verksamheten eftersom vi vet att den är en viktig mötesplats och komplement till den vanliga förskolan, säger Brita Jonsson.

Öppna förskolan på Ålidhem är välbesökt och förskollärarna upplever att den är ännu viktigare i ett område dit många flyttar in, både från olika delar av Sverige och världen. Förutom den pedagogiska verksamheten har de stödsamtal med föräldrar.

Elisabeth Raddocks farhåga är att den minskade personalstyrkan och förkortade öppettiderna ska leda till för fulla lokaler och att pedagogerna inte ska hinna med att ha kvar den stödjande rollen i samma utsträckning.

– Vi har väldigt många besökare och ibland känner vi oss redan otillräckliga, men vi försöker alltid göra så gott vi kan för att kunna möta alla barn och föräldrar, säger förskolläraren Brita Jonsson.

Frauke Molander brukar besöka öppna förskolan på Ålidhem och menar att Umeå som är en växande stad verkligen borde satsa på barnverksamheter.

– Öppna förskolan borde inte ställas emot en riktad verksamhet, båda behövs och det är en fråga om prioriteringar. Det är dumsnålt av Umeå kommun att halvera verksamheten och följderna kommer att bli att fler föräldrar och barn behöver ökat stöd, säger Frauke Molander, en av initiativtagarna till demonstrationen.

Protesterna kommer att fortsätta om inte politikerna lyssnar, det tror Elisabeth Raddock.

– Nu säger kommunen att ”vi ska inte lägga ner” och det vet vi ju, men närmare en halvering av verksamheten tycker vi är en drastisk nedskärning som är illa nog.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV