Stor satsning på nya utbildare

Det nya omställningsnätverket planerar en utökning av utbildningarna inom transition i Sverige. Utbildningsgruppen som formades i november i Järna när stödföreningen för omställning bildades ska först koncentrera sig på att utbilda nya utbildare.