Stor satsning på nya utbildare

Det nya omställningsnätverket planerar en utökning av utbildningarna inom transition i Sverige. Utbildningsgruppen som formades i november i Järna när stödföreningen för omställning bildades ska först koncentrera sig på att utbilda nya utbildare.

– Det finns bara tre utbildare som är certifierade och får lov att göra grundkurser här i Sverige, så det är en flaskhals. Ett annat problem är att det inte finns någon samlad information om vilka grundkurser som är på gång och vad de innebär, säger Hillevi Helmfrid, som är drivande i den nya utbildningsgruppen.

Gruppen har nu kontakt med Naresh Giangrande och Sophie Banks, som utbildat de tre nuvarande svenska kursledarna, i Holland. Tanken är att de ska komma till Sverige i juni eller september i år och utbilda 18 personer som i sin tur ska kunna hålla grundutbildningar i omställning.

– I framtiden kommer utbildningsgruppen att bestå av de personer vi utbildar, så den arbetsgrupp som nu är tillsatt är att betrakta som en interimlösning, förklarar Hillevi Helmfrid.

Det är viktigt att utbildarna har bra kontakt mellan sig för att utveckla och förbättra utbildningarna löpande, menar hon.

Det finns en uppsjö av utbildningar och studiecirklar i omställning, både på högskolenivå, inom folkhögskolan och inom studieförbunden. Men transitionrörelsen i England är egentligen ganska strikt när det gäller omställningsutbildning. Även i England finns många andra utbildare inom omställning, men bara Transition networks egna kurser räknas. Övriga är samarbetspartners som annonserar sina fortbildningar på nätverkets hemsida, men de ses inte som utbildningar i omställning.

– Det här är lite snårigt. Det är viktigt att få de grundläggande sakerna att fungera först, som information om kurserna och att se till att de faktiskt hålls på ett systematiskt sätt. Det finns i dag ingen centralplanering och det har sina fördelar, men det måste ändå finnas samlad information om utbudet, säger Hillevi Helmfrid.

För att bli utbildare kommer ett urval av ansökande efter samma kriteria som man använder i England att göras. Dels måste utbildare ha gått grundkursen själva, men det finns många andra saker man letar efter i en utbildare.

– Man kan inte utbilda kursledare från noll på den korta tid som ges, så det behövs flera olika saker. Dels måste man ha det vi kallar context – kunskap om varför vi måste ställa om. Det är också viktigt att ha pedagogisk erfarenhet och dessutom är det viktigt att man faktiskt vill hålla i kurserna under helger på obekväm arbetstid och inte bara gå utbildningen, säger Hillevi Helmfrid.

En annan viktig aspekt är att geografin fungerar, så att man får utbildarna jämnt fördelade över landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV