Stödet varierar för hemlösa EU-medborgare

I både Linköpings och Norrköpings kommuner befinner sig hemlösa från andra EU-länder. Men insatserna för att hantera dessa människors situation skiljer sig åt mellan grannkommunerna.