Ställ om brett och djupt

I min värld blir jag mer och mer övertygad om att det är i ett villakvarter i vilken småstad som helst som omställningsarbetet måste komma i gång.