Spräng kultursektorn!

Grundtanken med en kulturell förändring måste vara att ersätta dagens destruktiva materialism och konsumtionskultur med en kultur som samtidigt inte förstör jordens resurser eller mänskliga värden, skriver Bernt Lindberg apropå det nya årliga konventet Folk och kultur.