Språkbegåvad personal en viktig resurs på SOS Alarm

Allt fler behöver tolk när de ringer till SOS Alarm. Förra året fick larmcentralen hjälp med att tolka nästan 3 500 samtal.