Söderhamn får centrum för omställning

Södra Norrlands omställningscentrum ska satsa på lokal ekonomi, matproduktion och energi samt en tankesmedja. Ett av deras löften är 1 500 nya jobb i Söderhamns kommun senast år 2030.

Visionen är att det nya omställningscentret i Söderhamn ska bli ett nav för sociala företag som jobbar med lokal matproduktion och matförädling, ordna en utbildning för småskaliga ekologiska odlare, ta fram konkreta, lokala politiska förslag och verka för lokala och regionala omställningsfonder för att finansiera omställningsarbete. Det berättar Anders Persson, som var initiativtagare till landets första framtidsvecka och nu sitter i styrelsen för omställningscentret.

– Jag tror att alla som jobbar med omställningsfrågor känner en frustration över att det går så trögt att få till stånd lokala omställningsplaner och -initiativ. Det finns många bra exempel men ett projekt fyller sitt syfte först om det är en del av samhällsstrukturen.

Det här hoppas han att centret kan bidra till att ändra på.

– Jag har föreläst i fem år men kände inte att det landade lokalt. Nu får det vara slut på pratande!

Söderhamns kommun tog initiativ till ett regionalt omställningscentrum för flera år sedan men samtalen rann då ut i sanden. I höstas lyfte Mikael Vallström idén på nytt. Han är forskare på FoU-enheten i Söderhamn och har jobbat mycket med hållbarhet sedan tidigare.

När Annika Thornton först hörde idén tyckte hon att den lät toppen.

– Här kan vi göra något konkret! Det känns mer överkomligt att ställa om i en mindre stad. Förhoppningsvis kommer vi att göra det här tillsammans med kommunen, organisationer och det privata näringslivet.

På sikt tänker hon att centret kan vara ett nav för både livsmedel, energi och andra produkter och tjänster som behövs lokalt.

– Då bygger vi upp resiliens inför kriserna som kommer att komma i framtiden. Det känns skönt att bygga upp något så att vi blir lite mer självförsörjande i regionen.

Nu har Anders Persson, Annika Thornton och Mikael Vallström bildat en ideell förening för att driva centret. Föreningen hyr sedan årsskiftet lokaler, bland annat ett restaurangkök, av ett annat socialt företag, Stenbackens arbets- och boendekooperativ.

Anders Perssons engagemang i lokal matproduktion har tagit sig högst konkreta uttryck – han har själv börjat att odla ekologiska grönsaker och hoppas kunna vara med och bygga upp lokala lösningar kring logistik, marknadsföring och matförädling.

– Lokal mat måste bli vardag, inte bara exklusiva produkter i gårdsbutiker, säger han.

En aspekt av centrets satsning på lokal matproduktion är utbildning. Styrelsen har pratat med det kommunala utbildningscentret CFL och Sveriges lantbruksuniversitet om att starta en kurs i småskaligt företagande, i samma stil som Färnebo folkhögskolas utbildning i Småskalig ekologisk odling.

– Jag gick den kursen för två år sedan och den förändrade mitt liv. Jag började att odla själv i större skala. Men de har 20 platser och ett hundratal sökande varje år. Tanken är att man ska kunna leva av småskalig ekologisk odling på halvtid, säger Anders Persson.

Han betonar att stadsodling har sina poänger men att det inte kommer att räcka för att täcka matbehoven i framtiden.

– Vi i omställningsrörelsen får inte vara naiva när det gäller vilka mängder mat det handlar om. Vi kommer att ha en kris inom matproduktionen om tio år, men ingen satsar på att göra i ordning mark eller utbilda folk. Den här processen måste komma igång nu.

Omställningscentret utlovar 1 500 nya jobb i Söderhamns kommun till 2030. Siffran bygger på Jordbrukstekniska institutets bedömning att en halv miljon småbrukare behövs för att klara den nationella livsmedelsproduktionen.

– Vi argumenterar för att omställning är en arbetsmarknadsåtgärd. Omställning måste landa i konkreta företag och nya jobb, säger Anders Persson.

Än så länge kommer pengarna till hyran från att föreningen hyr ut storköket till sociala företag. Men förra veckan blev det klart att föreningen får 300 000 kronor från statliga Vinnova för att göra en förstudie till en lokal omställningsplan. Med de pengarna i ryggen hoppas de kunna få medel från andra håll.

– Bara fem procent av ansökningarna blir antagna. Symbolvärdet av det här är fantastiskt stort. Vinnova visar att de tror på omställningsidéerna och att de är vägen till nya jobb, säger Anders Persson.

Annika Thorntons fokus den närmaste tiden ligger på att jobba med Vinnovaprojektet samt att utveckla köket. Dels hoppas hon själv kunna förädla sådant hon odlat och tar vara på från naturen, och dels är tanken att sociala företag ska kunna göra egna produkter och sälja.

– Det vore roligt om vi kunde ha en butik och ett kafé centralt på stan med lokala produkter, och som till exempel serverar mat från köket.

Nu håller en arbetsgrupp på att startas upp vid centret som ska ägna sig åt just lokal livsmedelsproduktion. En annan grupp är på gång för lokal ekonomi. Ytterligare ett viktigt område för centret blir småskalig energiproduktion. Dessutom ska det fungera som en tankesmedja för bland annat konkreta, lokala politiska förslag.

– I omställningsrörelsen pratar vi om stora problem men levererar inte lösningar. Och det är viktigt att slakta heliga kor. Jag har hört samma idéer cirkulera i 30 år men om de aldrig har provats kanske de borde skrotas, säger Anders Persson.

Dessutom vill centret bidra till synergieffekter och nätverk, där myndigheter och andra aktörer ser sig som en del av ett större system. Föreningen har haft samtal med både kommunen, regionen och länsstyrelsen och generellt är Anders Persson positivt överraskad av deras intresse. Samtidigt skräms han över att kunskaperna inte är större. Därför är ett prioriterat område för omställningscentret att verka för lokala och regionala omställningsfonder.

– Det finns mycket pengar i omlopp, exempelvis från Leader och andra myndigheter, men jag tror att det måste vara omställare som bestämmer vad omställningsmedel ska gå till. Många på styrande befattningar vet knappt det mest grundläggande om klimatfrågan och peak oil, ändå är det de som bestämmer om färdriktningen.

Trots allt är Anders Persson optimistisk inför framtiden. Att sju tjänstemän från regionen har besökt centret under en dag för att lära sig mer om omställning visar att det går att rätt håll, säger han.

– Jag känner mig mer hoppfull än någonsin runt de här frågorna. Det har blivit så mycket lättare att få gehör för olika omställningsinitiativ. Helt plötsligt börjar människor och myndigheter att höra av sig. Det känns som om det är något stort som håller på att hända. Vi vill vara en del av det.

Andra artiklar från Landets Fria Syre

De bakar med urgamla sädesslag

– I bageribranschen har man sett spannmålen som en produktionsgröda istället för som ett livsmedel. Det här börjar långsamt förändras i Sverige och i hela världen. Hållbart jordbruk, ursprung och kvalitet, allt hänger ihop. Det säger Marqus Östin som tillsammans med Tina Fernlund driver Järna bageri.

Årets bästa kultur

Vad gjorde 2017 till ett bra kulturår? Landets Fria listar sina favoriter bland musik, böcker och filmer.

Det behövs en ny berättelse om utveckling

Aktionsgrupp vill rädda Vättern

Protestgruppen Aktion rädda Vättern, ARV, arbetar för att hålla Vätterns vatten rent. Genom att överklaga beslut har de lyckats fördröja gruvverksamhet och gasutvinning i området. – Vi ser varje överklagning som en seger, genom att det blir strängare villkor i tillstånden, säger Lisa Lennartsson, ordförande i ARV:s styrelse.

De kämpar för vattnet i Unden

Planerade provborrningar efter mineraler i sjön Unden i Västergötland har väckt stora protester hos boende i området. Genom vårdkasar, överklaganden och dialog hoppas de kunna stoppa beslutet.

Ett valår fullt av omställning

Under 2018 hålls både klimat- och landsbygdsriksdagar och en internationell konferens om nedväxt, men också kurser i allt från permakultur till aktivt hopp. Landets Fria presenterar några av de mest spännande evenemangen ur ett omställningsperspektiv.

Så bygger Fjällbete gemenskap

Om vi väljer att vara medvetna samhällsbyggare så är mycket vunnet för samhället och ekosystemen, säger Jörgen Andersson, grundare av Fjällbete i Jämtland.