Social nedrustning pågår i Uppsala

Besparingar inom socialtjänsten i Uppsala inför 2015 har mött hård kritik inte minst från anställda, som har organiserat sig i nätverket Nu bryter vi tystnaden. Främst tar de avstånd från att budgeten för avdelningen Råd och stöd minskas med 20 procent. Sociala barn- och ungdomsnämndens ordförande Anders A Aronsson (FP) har sagt till UNT att det inte handlar om en neddragning utan en ökning, eftersom nämnden beställer fler insatser samtidigt som budgeten sänks. Nu skriver en representant för nätverket om hur öppenvården för barn och unga drabbas av besparingarna.