”Social ekonomi är viktig för samhället”

– Det bästa med den sociala ekonomin är att den i första hand främjar samhället och ger människor chansen att växa. Det säger Jonas Lagander, som i tre år ledde ett projekt i Motala som undersökte möjligheterna för det som kallas den tredje sektorn bredvid den offentliga och näringslivet.