Småskalig el med stor effekt

Ett vindkraftverk i mikroformat, tillverkat av billigt och lätt material av studenter och professorer vid Linköpings universitet, kan göra att flickor i Kenya kan läsa sina läxor och bönder i Thailand enkelt kan ladda sina mobiltelefoner. Snart ska konstruktionen testas runt om i världen.