Småproducenter glöms bort i livsmedelsstrategin

Det som behövs för att säkra vår livsmedelsproduktion är inte bara tjänstemän och forskare, utan bidrag och skattelättnader för att kunna driva småskalig verksamhet, skriver Karin Jansson, redaktör för föreningen FOBO:s medlemstidning Odlaren.