Skola för asylsökande och papperslösa barn ska granskas

Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till skolgång, men många av dem går inte i skolan. Tidigare undersökningar har även visat att utbildningen för denna barngrupp inte lever upp till de krav som ställs. En tillsyn av utbildningen för dessa barn utförs nu av Skolinspektionen.