Skogspromenader blir text och möten

Gå en mil i skogen och följ under tiden specifika instruktioner för att skriva om det du upplever. När vandringen är slut får du se vad en person på en annan plats har upplevt under samma tid. Det är idén bakom kulturevenemanget Milen som arrangeras i Värmland och Västergötland.

Den 9 maj sker två händelser samtidigt på olika platser och förs sedan samman med hjälp av teknik. En grupp kommer att vandra i Alsterdalen utanför Karlstad medan en annan grupp går längs Fjällastigen utanför Herrljunga. Båda är vandringsleder med höga naturvärden. Att skriva, reflektera och prata om det som deltagarna ser är tänkt att tillföra ännu en dimension till promenaden, berättar en av initiativtagarna Sabina Ostermark.

– Jag hoppas att deltagarna får en utökad upplevelse, större perspektiv och en annan form av gemenskap än om vi inte hade gjort det här. Vi vill erbjuda en upplevelse som man själv är med och styr över.

Bakom Milen står föreningen Textival, som jobbar gränsöverskridande med litteratur, ord och text ur ett konstnärligt perspektiv. En tanke med Milen är att ägna sig åt en aktivitet både gemensamt och enskilt samtidigt, samt att öppna för reflektion kring hur människor upplever saker. En annan tanke med vandringen, precis som med många av Textivals evenemang, är att fler historier ska bli berättade.

– Vi vill gärna nå dem som kanske inte är bekväma i kulturens salonger, där det kan vara ganska slutet. Vi försöker att utöva aktivism genom att flytta kulturen till en kö eller en konsert eller en naturupplevelse och vi strävar efter att människor ska mötas. Sedan vill jag inte slå på stora trumman, jag tror inte att det här projektet bidrar till fantastiskt nyskapande berättelser, men det kanske kan vara en liten del, säger Sabina Ostermark.

Varje deltagare kommer att få instruktioner före vandringen. Olika personer får olika uppdrag att utföra vid olika tidpunkter. Det kan exempelvis vara:

12.19 Vilken historia vill du ska ha berättats här?

12.56 Låt blicken följa en trädstam. Vilken utsikt vill du beskriva?

14.34 Se dig omkring. Vilka tre ord kommer du att tänka på?

Efter vandringen blir det ett uppkopplat samtal där deltagarna på båda platserna får läsa upp sina texter för varandra. Då får de svar på frågor som: vad händer någon annan på en annan plats när något händer dig där du är? Kan en upplevelse vara samma på olika platser?

Förutom skrivuppdragen kommer respektive vandring att innehålla andra programpunkter. I Alsterdalen kommer deltagarna att få höra två berättelser av författaren Gustav Fröding, som verkade i trakten.

I höst planerar Textival ett liknande evenemang med fokus på hur olika platser möts i text och hur miljön påverkar tolkningar. Exakt hur det ser ut är inte bestämt, men kanske kommer en berättelse med stark platskänsla att förflyttas till en helt annan miljö, exempelvis Per Anders Fogelbergs Stockholmsskildringar till skogen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV