Skogsmaskin bakom branden i Västmanland

Tolv dagar efter att den startat uppgav räddningstjänsten att branden i Västmanland var under kontroll. Uppgiften att en skogsmaskin från Stora Enso startat branden väcker frågor om skogsbolagens rutiner vid hög brandrisk.

Vid lunchtid torsdagen den 31 juli kom larmet att det brann runt om en skogsmaskin öster om Virsbo i Sala kommun. Branden spred sig snabbt på grund av de torra markerna och med hjälp av vinden. Dag fyra var branden en kvadratkilometer stor och den har klassats som den största i Sverige i modern tid.

En person förolyckades i branden, ytterligare en brännskadades svårt. Över 1 000 personer och 1 000 djur evakuerades och runt 25 byggnader brann ner. Stora naturvärden har försvunnit i lågorna och Skogsstyrelsen beräknar förlusterna av virke till över 600 miljoner kronor.

För tidningen VLT har en skogsarbetare som arbetade som underleverantör till Stora Enso berättat att han såg lågor bakom sin skogsmaskin på en yta av fem gånger fem meter. Han försökte släcka elden, men det gick inte och räddningstjänsten larmades. Brandrisken i området var graderad till den högsta på skalan. Trots det genomfördes markberedning, då skogsmaskinen rör om i marken för att få fram mineraljorden så att nya frön ska gro lättare.

– Jag tycker att det är otroligt konstigt att man är ute och markbereder när det är sådan torka. Dessutom är markberedning som sådan aldrig bra eftersom det förstör ekosystemet, säger Frida Granström, talesperson för nätverket Skydda skogen.

Men Skogsstyrelsen rekommenderar markberedning som metod för att föryngra skogen och få den att växa upp snabbare.

Däremot uttalar de sig inte om när det är lämpligt att genomföra den. Eller vad som borde gälla i samband med eldningsförbud.

– Vi har ingen brandkompetens och det är därför ingen fråga för oss att bestämma över, säger Patrik Karlsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Västmanland.

Frida Granström från nätverket Skydda skogen är dock skeptisk till hur dagens skogsbruk är utformat.

– Det är i princip helt oreglerat och tar lite hänsyn till vad som försiggår i naturen, oavsett om det är torka eller blöta.

I dagsläget finns inget som reglerar skogsbruket i relation till brandrisk och utfärdade eldningsförbud.

– Rent teoretiskt skulle kommunerna eller länsstyrelsen kunna lägga till något om det i samband med eldningsförbud, men jag har aldrig hört talas om att det hänt, säger Per-Olof Wikström, jurist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

MSB har rekommendationer om hur en bör gå till väga vid arbete i skogen för att förhindra att en skogsbrand uppstår. Men brandförebyggande åtgärder som är tvingande finns inte när det gäller skogen utan endast för anläggningar och byggnader.

– Det skulle krävas minst en förordning, kanske en lag för att vi skulle ha mandat för det, säger Per-Olof Wikström.

När det gäller branden i Västmanland utreder polisen om något brott har begåtts i samband med att den startade.

– Ingen tror i nuläget att någon haft för avsikt att starta en brand. Kärnfrågan är om det är oaktsamhet på ett sådant sätt att det är straffbart, säger Johan Stenvi, tillförordnad chef på kriminalpolisen Västmanland, till Svd.

Stora Enso har hittills inte velat uttala sig om det inträffade.

– Jag känner till att vi har haft en markberedningsmaskin i området, men vad som har hänt är för tidigt att uttala sig om, vi vet för lite om händelseförloppet än. Vårt fokus på Stora Enso just nu är att försöka hjälpa till att släcka branden, säger Charlotte Brodén, informationschef för Stora Enso skog, till Vlt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV