Skogar med höga naturvärden riskerar avverkning

Fältbiologerna har granskat skogar i Västerbottens län. De fann att sju av de skogsområden märkta för avverkning som inventerades har höga naturvärden. Nu kräver de att myndigheterna tar sitt ansvar och inte låter skogsbolagen själva bestämma vad som ska avverkas och inte.