Skit inte i avloppet

Varje dag spolar vi ut stora mängder näring i avloppet. Näring som skulle kunna vara en resurs blir istället ett problem.