Skärpning! Ta ställning mot fossila bränslen!

I föregående nummer av Landets Fria Tidning skrev Fossil free-kampanjen vid Lunds universitet en debattartikel om att universitetet inte vill upphöra med sina investeringar i fossila bränslen. Förra veckan publicerades en replik från universitetets rektor och donationschef och nu svarar Olivia Linander, nationell samordnare för Fossil free i Sverige.