Sju motioner för en bättre klimatpolitik

Under helgen samlades närmare 600 aktivister och forskare i Norrköping för att diskutera klimathotet – och lösningarna. Något oväntat var det en kärnkraftsvän som blev helgens snackis.

Mitt under den tysta minuten klev han fram. Magnus Redin, moderat kärnkraftsförespråkare. Moderaterna och Sverigedemokraterna var de enda partier som inte hade skickat några representanter till Klimatriksdagens avslutning i Värmekyrkan i Norrköping för att ta emot de motioner som delegaterna röstat fram. Representanter för alla riksdagspartier skulle hålla tacktal, men när M och SD skulle ha talat hölls istället en tyst minut.

– Jag är moderat och jag kan ta med mig motionerna till mina partikollegor i Stockholm, lovade Magnus Redin till publikens applåder.

Sverigedemokraterna fick däremot bara buande när det tillgännagavs att de inte hade velat skicka någon till det tre dagar långa mötet.

Klimatriksdag 2014 är den första i sitt slag i Sverige, och arrangerades av den politiskt obundna organisationen med samma namn. Målet är att föra upp klimatfrågan på den politiska dagordningen inför valet, och visa att många människor tar klimathotet på allvar. Idén är gammal, redan i slutet av 1800-talet hölls folkriksdagar för att lyfta frågan om allmän rösträtt.

– Det är spännande att det här återkopplar till rösträttsrörelsen. Jag tror att det behövs en bred uppslutning för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle, sa Linus Pettersson från Grön ungdom.

Han var den enda av de inbjudna partirepresentanterna som var med under hela helgen.

– Jag är imponerad över hur hög nivå det har varit på diskussionerna med forskare, myndighetspersoner och aktivister, sa han.

– Jag kommer att driva frågan om förändrade regler för AP-fonderna vidare, den motionen är absolut genomförbar.

Just motionen om att AP-fonderna ska sluta investera i företag som gör stora utsläpp av koldioxid fick stort genomslag. Och Miljöpartiet var inte ensamma om att lova att ta idéerna vidare till Sveriges riksdag.

– Vi ska faktiskt ha debatt i kammaren på måndag om klimatpolitik och då kommer jag att presentera en del av förslagen, lovade Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Flertalet av deltagarna tillhörde någon av de organisationer, skolor, kyrkor, fackförbund och ideella föreningar som ställt sig bakom Klimatriksdagens värdegrund. Samtidigt som namnkunniga forskare och opinionsbildare som Johan Rockström och Anders Wijkman föreläste pågick arbetet med att bereda de närmare 200 motioner som inkommit. När motionerna (se faktaruta) väl presenterades var det till ljudet av högljudda applåder och busvisslingar.

Annika Elmqvist, ordförande i föreningen Klimatriksdag 2014, var mer än nöjd med helgen.

– Allt blev över förväntan. Det blev allvar, högtidligt, och det var en stor glädje bland människorna som var där att få göra något tillsammans. Och det röstades fram förslag som vi kan använda i valrörelsen och verkligen försöka att få igenom. Vi kan bli en stor kraft om vi bara går ihop.

Andra artiklar från Landets Fria Syre

De bakar med urgamla sädesslag

– I bageribranschen har man sett spannmålen som en produktionsgröda istället för som ett livsmedel. Det här börjar långsamt förändras i Sverige och i hela världen. Hållbart jordbruk, ursprung och kvalitet, allt hänger ihop. Det säger Marqus Östin som tillsammans med Tina Fernlund driver Järna bageri.

Årets bästa kultur

Vad gjorde 2017 till ett bra kulturår? Landets Fria listar sina favoriter bland musik, böcker och filmer.

Det behövs en ny berättelse om utveckling

Aktionsgrupp vill rädda Vättern

Protestgruppen Aktion rädda Vättern, ARV, arbetar för att hålla Vätterns vatten rent. Genom att överklaga beslut har de lyckats fördröja gruvverksamhet och gasutvinning i området. – Vi ser varje överklagning som en seger, genom att det blir strängare villkor i tillstånden, säger Lisa Lennartsson, ordförande i ARV:s styrelse.

De kämpar för vattnet i Unden

Planerade provborrningar efter mineraler i sjön Unden i Västergötland har väckt stora protester hos boende i området. Genom vårdkasar, överklaganden och dialog hoppas de kunna stoppa beslutet.

Ett valår fullt av omställning

Under 2018 hålls både klimat- och landsbygdsriksdagar och en internationell konferens om nedväxt, men också kurser i allt från permakultur till aktivt hopp. Landets Fria presenterar några av de mest spännande evenemangen ur ett omställningsperspektiv.

Så bygger Fjällbete gemenskap

Om vi väljer att vara medvetna samhällsbyggare så är mycket vunnet för samhället och ekosystemen, säger Jörgen Andersson, grundare av Fjällbete i Jämtland.